Home

 

 

Köpmansgården, Vellinge, Sverige

Huset (Köpmansgården) byggdes ursprungligen 1879 och blev senare ombyggt i slutet 1920-talet. Fram till början av 1900-talet låg Håslövs järnvägsstation mittemot och huset inrymde en butik. Tågen och spåren är borta men det vackra huset finns kvar och under årens lopp har det varit såväl bed and breakfast som ett ordinärt hem. Bed and breakfast är nu stängt, så att familjen kan ägna tid till andra projekt.

The house(Köpmansgården)was originally built in 1879 and was later rebuilt in the late1920s. Until the early1900s, Håslöv's railway station was just opposite the house. The trains and tracks are gone now but the beautiful house is still here. Over the years the house has had a general store, and been both bed and breakfast and a family home. Most recently from 2009-2014 the house contained a family run bed and breakfast. The bed and breakfast is now closed, so that the family can devote time towards other projects.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpmannavägen 38,

23591 Vellinge, Sweden

E-mail: info@haslov.com